Ericssons Tändsticksfabrik

Ericssons fabrik hade en liten tillverkning men höll ändå ut i tio år.

 

Carl Gustaf Ericsson född 1812 var anställd som extra ”maschineriarbetare” vid Kungliga teatern, fick i november 1842 tillstånd att tillverka tändstickor.

Han startade sin tillverkning 1842 men Ericsson var en orolig själ med många flytt med sin fabrik. 1843 finns Ericsson vid Träskgatan 23 (Nuvarande Birgerjarlsgatan) med sin tillverkning och har då en pojke till hjälp. Under sommaren hade han begärt att få sälja sina svavelstickor i husen och på allmänna platser vilken vägrats av myndigheterna.


Fortsatt flytt

1844 flyttade han till Luntmakargatan 48 då han kunde anställa ytterligare en medarbetare. 1845 hade han flyttat till Stora Kvarngränd 8 där stannande han faktiskt i två år varefter han flyttade några hus längre bort i gränden, i hörnet av Lilla Träskgatan 4.

 

Ingen större produktion

Någon större produktion blev det inte och hustrun måste tidvis bidraga till uppehället med s.k. ”mångleri”. Han skattade alla fall för en inkomst av 200 riksdaler banco per år.

 

Konkurs

Ericsson hade ett ständigt konkurshot hängande över sig och 1852 var konkursen omöjlig att förhindra. I skattelängden blev det antecknat att han är ”utfattig”. Inget finns kvar från denna fabrik.

 

Källor: Stockholms tändsticksfabriker, John Swensk

            Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

Anm: Mångleri = torghandel

 

http://thoresmatches.se