Enköpings Tändsticksfabrik


Enköpings Tändsticksfabrik (1874-1911). Fabriken anlades i en gammal 1700-talsbyggnad vid Munksundet, kallad Aspgård som förut varit bränneri.


Fabriken anlades 1874 vid Munksundet i en 1700-talsbyggnad som kallades Aspgård och som förut varit bränneri. Till en början tillverkades bara säkerhetständstickor men från de sista åren på 1890-talet även fosfortändstickor.

Produktion.

År                        Arbetare                                          Tillverkningsvärde

1874                     39                                                      27.760

1884                     46                                                      70.000

1894                     81                                                      147. 268

Från början (1874) fanns en ångmaskin på 12 hk.

Eric Holmberg som ägde Södertelje Tändsticksfabrik köpte 1898 Enköpings tändsticksfabrik. 1904 överflyttade han äganderätten till Mälardalens Tändsticksfabrik. Tillverkningen lades ner i december 1911 och då var det 62 arbetare anställda.

Framgångsrik strejk.

Strejken utbröt 1890 då arbetsstyrkan bestod av ett 70-tal, huvudparten skolbarn mest flickor. De fyllde askar för hand och erhöll 20 öre för tusen askar. En kväll efter avslutat arbete var det någon bland den ungdomliga arbetskraften som helt spontant föreslog ”Vi kommer inte hit vidare, om vi inte får bättre betalt” Det slog an och hela arbetsstyrkan uteblev. Det blev en förfärlig uppståndelse och arbetsledaren lät genast sända bud efter några av de strejkande. – En ung kavat 12-åring inställde sig och förklarade: ”Här är det strejk, vi får för dåligt betalt”

Han blev ombedd att samla den strejkande skaran och förklara för dem att de genast skulle få 20% i löneförhöjning retroaktivt tre månader. Erbjudandet accepterades och hela arbetsstyrkan infann sig påföljande morgon.


Huset finns nu inte längre kvar, den kallades ibland ”Brödfabriken” efter en senare funktion

Foto 2003 ©Thore Gustavsson


Det här är det enda som återstår av Enköpings tändsticksfabrik efter rivningen i februari 2007.

Foto 2007 ©Thore Gustavsson


 

 

Källor: Den tidiga arbetarrörelsen i Enköping och pastor Spak. Bo Malmberg

            Den svenska tändsticksindustrins historia, G. Cederschiöld, E. v. Feilitzen


 

 

http://thoresmatches.se