Göteborg - Ellbo tändsticksfabrik            

Göteborgs-Ellbo Tändsticksfabrik hade Fuxerna kyrka som granne och en fin utsikt över Göta älv. Det lilla huset ner mot älven var satsmästarens bostad, han hade också en högre ställning på fabriken.

Under 35 år svarade Ellbo tändsticksfabrik för en stor del av försörjningen inom Fuxerna socken. Fabriken var belägen vid Lilla Edet intill Göta älv med goda transportmöjligheter.

Karta (1890-1897) över Lilla Edet och tändsticksfabriken  (särtryck)


Planer blir fabrik

Det var 1859 som planerna på att bygga en tändsticksfabrik började ta form då handelsfirman Ferdinand Körner i Göteborg köpte in mark vid Ellbo, Fuxerna socken där den första byggnaden som var i trä uppfördes och kallade sig Göteborg Tändsticksfabriks Aktiebolag.

Rekrytering av personal till fabriken

 

Materialanskaffning


Nu startar produktionen

Våren 1860 var det klart att sätt igång med erfaren personal från fabrikerna i Göteborg, Lidköping och Vänersborg. Det var i huvudsak fosfortändstickor som tillverkades men sedan en eldsvåda ödelagt så gott som hela fabriken 1862 upplöstes aktiebolaget och auktionerades ut. Köpare var nuvarande ägaren handelsmannen Ferdinand Körner o Co i Göteborg som lät bygga nya tidsenliga byggnader i sten. Vid samma tid ingick grosshandlaren Johan Bagge och bröderna Corin som delägare. Nu lades driften också om till säkerhetständstickor.

 

Fabriken hade 14 byggnader

På fabriksområdet fanns nu 14 byggnader varav två är boningshus. Byggnaderna är placerade så att utgöra mindre risk för brand och att tillverkningen kan organiseras rationellt.

 

Produktionssiffror

År        Tillv. värde    Antal arb.

1860        3620               55

1863        50000             150

1869        100000          300 (Inkl hemarb. ett hundratal)

1870        150603          192

1880        100000          119

1881        80000            122

1882        80000            122

1883        80000            122

1884        80000            122

1885        110000          100

1890        78000            100

1895        63909            62

 

Fabriken utvecklas

Under Bagges ledning utvecklades fabriken till en av de större i branschen. Fabriken prisbelönades för sina produkter på flera världsutställningar. År 1867 sålde Bagge och Corin hälften av fabriken till William Köhler i London. Fabriken bytte då namn till det något kortare Ellbo Tändsticksfabrik. Bagge som kvarstod som disponent moderniserade produktionen  och skaffade moderna maskiner bland dem en ångmaskin på 8 hk och tre cirkelsågar.

 

Sociala insatser

Ägarna bekostade fabriksskola där de anställda barnen kunde få  undervisning tre gånger i veckan. En sjuk- och begravningskassa fanns för de anställda och läkare och apotek fanns i köpingen.

 

Hemarbete

En stor insats gjordes för socknens invånare när fabriken la ut tillverkning av tändstickslådor i hemmen. För många blev det en välbehövlig biförtjänst eller rent av den enda förtjänsten. En skicklig och snabb hemarbetare kunde på en dag (mer än 8 timmar) tillverka 1000 lådor och tjänade då 65 öre. Oftast deltog hela familjen i arbetet.

 

Export

Genom Köhlers inträde i företaget började exporten att blomstra. Mycket av exportframgången berodde säkert på de kalitändstickor som tillverkades och som Bagge 1866 erhållit patent på. En ny satsmästare Charles Georg Gromes anställdes 1869. Han tog fram en förbättrad tändsats och produkterna erövrade nya utmärkelser på världsutställningar.

 

Nya eldsvådor

År 1870 drabbades fabriken igen av en eldsvåda då en så kallad torkhörna brann ner. 1890 utbröt ännu en eldsvåda då en byggnad innehållande stall och snickeriverkstad brann ner.

 

Fabriken utarrenderas

Fabriken utarrenderades 1877 till Carl Theodor Valenkamph som tidigare förestått tändsticksfabriker i Finland och Sverige. Hans tid vid Ellbo blev endast ett och halvt år. 1879 flyttade han till Stockholm och arrenderade där den Nya Tändsticksfabriken. Nu låg fabriken nere ett halvår. Det blev en svår tid för ortens befolkning, ingen lådtillverkning i hemmen längre och kommunen måste sätta in nödhjälpsarbete. Det blev bekymmersamt för Bagge att starta produktionen igen, men då arbetarna var villiga att gå ner i lön kunde verksamheten rulla igång. Åren 1881-1884 hölls en jämn produktion med 122 anställda och 80000 i tillverkningsvärde varje år. 1885 ökade omsättningen något men 1886 hade Bagge tröttnat och sålde rörelsen till den engelska firman Martin Harris & Co i London. Företagets chef  Henry James Harris stod nu som ägare till Ellbofabriken. Köpet gjordes troligen för att få kontroll på en konkurrent.

 

Fabriken går mot nedläggning

Verksamheten drevs nu på sparlåga med undantag av 1891. År 1894 redovisades ständigt sjunkande siffror ända tills botten  nåddes 1895 då fabriken avvecklades på hösten.

 

Vad hände sen!

Fabriksbyggnaderna såldes på exekutiv auktion 1898. På hösten år 1900 startades en tillverkning av lerkärl i de gamla lokalerna, denna nedlades 1903. 1905 uppstod en snickerifabrik som inte blev långlivad, och 1916 revs de gamla byggnaderna och därmed var Ellbos industrihistoria slut.

 

Utannonsering av fabriken

 

Etiketter

Göteborg och Ellbo tändsticksfabriker hade ett stort och förnämligt sortiment av etiketter alla svåråtkomliga. Här visas ett urval av Bengt Sandbergs samling


.

 Källor: De tände en eld, Loewe - Jansson - Rosell

               Samlarnytt, artikel Sture Sjöberg               

               Bygden vid älven, Jan Sjöberg

               Bengt Sandberg, text och bilder

               Arne Tejders katalog över Svenska tändsticksetiketter

 

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se