Christinehamns Tändsticksfabrik

 

Den här bilden får representera  Kristinehamns tre tändsticksfabriker. Enligt bilden verkar det som någon fabrik har tillverkat kemiska tändstickor. Men vilken vet vi inte.

 

 

Den äldsta av de tre fabrikerna var Christinehamns tändsticksfabrik som uppfördes på Hundkullen av inspektören Fredrik Hjort 1861. Tillståndet hade han fått tre år tidigare. Fabriken var byggd i två våningar varav första våningen utgjordes av torkrum för tändstickorna. Där tillverkade Hjort med hjälp av verkmästare Carl Johan Nilsson som tidigare arbetat vid fabrikerna i Västervik och Jönköping och 24 arbetare omkring 1,8 miljoner kapslar och lådor värda 3.500 riksdaler. Redan samma år i augusti brann fabriken och två skärmaskiner, 1 skärkista, 95 aspstockar samt 10 000 buntar tändstickor blev förstörda vid branden. Fabriken kunde återuppstå året därpå med produktion av drygt 2 miljoner kapslar och lådor. Men i oktober 1862 brann fabriken igen. Hjort sade då upp sin rättighet att driva tändsticksfabrik och övertog istället ett magasin för försäljning av brännvin.

 

 

Vid gamla KMV, området kallas också Hundkullen där låg Christinehamns Tändsticksfabrik.

Foto Thore Gustavsson 2007


 

Källor: Kristinehamns Historia Del 3

            Nya Kristinehamns-posten

            Gunnar Gunnarsson, Flen

 

© Thore Gustavsson

 


http://thoresmatches.se