Carlstads Tändsticksfabrik AB (Andra fabriken)

Grundades 1874           Nedlagd 1885

 

År 1880 78 arbetare 133.000 Tillverkningsvärde

År 1883 90 (93) arbetare 140.753 Tillverkningsvärde

 

Initiativtagare till tändsticksfabriken var Gustaf Adolf Andersson (identisk till Andersson i första fabriken) känd grundare av KMV (Karlstads Mekaniska Verkstad).

 

Fabriken

Fabriken var förlagd till stadsdelen Herrhagen och byggdes under 1874 i två våningar. Maskiner skaffades från olika håll säkerligen från nerlagda fabriker. Kunniga tändstickarbetare rekryterades från Jönköping men det tog ett tag innan de blev accepterade av Herrhagens eget folk. Tillverkningen av säkerhetständstickor kom igång i slutet av året. Ett av problemen var att få tag i folk för att tillverka askar men genom ett avtal med myndigheterna kunde fångarna på länsfängelset hjälpa till med asktillverkningen under fabrikens första år. Även hemmafruar anlitades för asktillverkningen. I fabriken satt flickor i långa rader och stoppade tändstickor i askarna. Arbetstakten var hög och arbetstiden 12 timmar.

 

Under fabrikens första år kunde fångarna på länsfängelset hjälpa till med asktillverkningen. Det gamla fängelset är numera ett förstklassigt hotell.

Foto: Thore Gustavsson,2007

Optimism men samtidigt problem

Året 1885 kunde man läsa i en av stadens tidningar att tändsticksfabriken utvecklas på ett glädjande sätt. För närvarande sysselsätts närmare 150 arbetare som arbetar i skift och produktionen uppgår till 110 kistor á 7.200 askar i veckan. Nästan hela tillverkningen går till England där fabrikens ägare är bosatta och skeppas sedan vidare till Kina och Japan och andra ställen. En strejk utbröt direkt efter artikeln hade publicerats som ett tecken att inte allt stod rätt till samt missnöje med lönen som då var 1.50 om dagen. Strejken avblåstes dock efter två dagar. Dessvärre gick det engelska bolaget i konkurs i slutet av året och driften lades ner vid årsskiftet.

 

Tändsticksfabrik som blev karamellfabrik

I tändsticksfabrikens lokaler startade i mitten på 1890-talet en karamellfabrik till den unga generationens förtjusning. I början på 1900-talet när lokalerna blev tomma igen byggdes huset om till bostäder med adress Karlagatan 11. Folkhumorn döpte huset till Karamellen och huset bredvid till Kolan. Båda husen revs 1968 när bostadsområdet Glasberget projekterades.

 

Det är svårt att 2007 tänka sig att här på adressen Karlagatan 11 en gång legat en tändsticksfabrik.

Foto: Thore Gustavsson, 2007

 

Etiketter

Under den tid som fabriken var igång användes ett tjugotal etiketter till största delen imitationer av Jönköpingsetiketter.


 

 

 

Tändsticksfabriken var byggd i sten och i två våningar med många fönster för att utnyttja dagsljuset. Det gamla fotot visar baksidan av fabriken där några anställda har samlats tillsammans med fabrikschefen till vänster. Ytterst till vänster syns en familj med barn.

 

Källor: Gillet – tidskrift för Carlstads – Gillet årg. 5

            Nygren,  Karlstads Stads historia III

            Ronge, Det gamla Carlstad

            Peter Pålsson, Trollhättan

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga


http://thoresmatches.se