Carlstads Tändsticksfabrik (Första fabriken)

Det var Tidholm och Andersson som 1865 tillverkade de första tändstickorna i Carlstad. De ägde ett gjuteri och repslageri i Haga som låg mellan Mariedal och Östra stationen när de också beslöt att försöka sig på tändstickstillverkning. Det blev inte som de trodde en bra affär så året efter upphörde verksamheten. Man kan nog se den här fabriken som en föregångare till  nästa fabrik Carlstads Tändsticksfabrik AB.

                                                         


 

 

En kardusetikett hann man ta fram som satt på
ett paket som innehöll 50 kapslar.

 

Källor:

Gillet – tidskrift för Carlstads-Gillet årgång 5

Gunnar Gunnarsson, Flen

 

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga


http://thoresmatches.se