Västerås Tändsticksfabriker

Västerås har också haft sina tändsticksfabriker

 

Hellmans Tändsticksfabrik

Tändsticksfabriken anlades 1847 av handlaren H. Hellman. Tillverkningen var blygsam men kunde ändå konkurrera med Jönköpings tändsticksfabrik. En agent därifrån beklagade sig över svårigheten att sälja i Västerås då folk istället köpte tändstickor av den lokale handlaren Hellman. Stickorna förpackades i kapslar och askar med en liten ”Hellmansetikett på”. Fabriken blev nedlagd 1851.

 

Westerås Tändsticksfabrik

Fabriken startades 1869 av grosshandlaren P.O. Flodin. Den  låg vid Skultunatullen. Tändstickorna höll bra kvalité och kostade endast 1/3 av Jönköpings tändstickor. Fabriken hade 51 personer anställda. Som de flesta fabriker vid den tiden så brann den ner, året var 1871. Fabriken byggdes inte upp igen.

Tändsticksfabriken var belägen vid Skultunavägen
och Svartån, där Vallbybron (E18) korsar Svartån. Där byggdes senare (bilden) ett ullspinneri och som därefter blev en kanotfabrik. Byggnaden finns inte kvar idag

Fotot är taget 1927 av Louis Zettersten, Stockholm.


Tändsticksfabriksaktiebolaget i Wästerås

Fabriken anlagd 1871 av Carl Gustaf Carlsson vid Västertull området för nuvarande Lögarängen. Tillverkningsvärdet år 1873 var 44 000 kronor och samma år sysselsätter man 46 arbetare. Nedbrunnen den 6 december 1873.

Vestmanlands läns tidning skriver ” om eldens uppkomst kan ej med säkerhet något uppgiwas, då någon polisundersökning ännu ej bliwit hållen. Men det säges, att genom en tillfällighet vid tändsatsens anbringande å plånet till några dosor antändning skett, och då den därmed sysselsatta arbeterskan i häpenheten kastat de brinnande dosorna ifrån sig, andra dylika blifwit antända och elden inom ett ögonblick fått sådan spridning, att arbetspersonalen måste först och främst tänka på sin egen säkerhet”.

1948 fanns fortfarande byggnaderna kvar från tändsticksfabriken på Hyttområdet fast användes nu (1948) som bostäder. I byggnaden till vänster bedrevs tändstickstillverkningen medan kontoret var inrymt i den lägre byggnaden till höger. Huset i fonden var bostadshus för fabrikens arbetare där också askar tillverkades av arbetarnas hustrur.

 

Denna kardusetikett får representera Västeråsfabrikerna.


©Thore Gustavsson

Källor: Västmanlands läns museum

            Gunnar Gunnarsson, Flen     

 

 

http://thoresmatches.se