Östersunds Tändsticksfabrik

 

Det började med den här annonsen i Jemtlands-Tidning den 18 maj 1857 Annonsen infördes av häradsskrivaren Carl Johan Cavallin

 

 

Ingen kan nu tro att här på Köpmangatan 4 i Östersund har det legat en tändsticksfabrik.  Men precis här låg Östersunds tändsticksfabrik åren 1857 till 1864 Foto: Thore Gustavsson

 

Så här annonserade man ”Östersunds Tändstickor säljs till fabrikspris hos Oscar Vinnberg

Fabriken grundades av rektorn vid läroverket och handlanden Johan Oscar Vinnberg och förlades till Köpmangatan 4 med 7 anställda. Produktionen låg mellan 1500 till 5000 riksdaler. Fabriken var inte i drift åren 1862 – 1863 och ägdes nedläggningsåret 1864 av inspektor Carl-Erik Gustafsson. Fabriken hade två skärmaskiner för handkraft och sysselsatte 5 arbetare som producerade 10 000 paket till ett värde av 3 750 riksdaler. Det finns inga tändstickspaket eller eventuella etiketter bevarade. I början gick det ganska bra med försäljningen men sjönk efter hand fram till nedläggningen.

 


Källor: De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

            Kroksgård, Mary Bergström

            Jämtlands Länsbiliotek

 

© Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se