Landskronas Tändsticksfabrik

Även Landskrona har haft en tändsticksfabrik. Dit kom från Ystad Axel Robert Lindman 1843 för att starta en tändsticksfabrik. Tillverkade själv de maskiner och verktyg som behövdes för hans verksamhet.

 

Var låg fabriken

Fabriken var belägen mitt i staden Landskrona i kvarteret Oscar II och omges av gatorna Föreningsgatan, Stora Norregatan, Vasagatan och Järnvägsgatan. Fastigheten där tändsticksfabriken låg kallades ”Friskens hörna” och ägdes av Johan Frisk och senare hans änka där de drev handelsbod från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet.

 

Här en bild från 1935 som visar ”Friskens hörna” Huset rivet och ett nytt hus uppfört.

 

 

Bild från samma hörna 1964.


Tillverkningen

Lindman inrättade sin tändsticksfabrik i fastigheten Oscar II nr 9 år 1847. Först tillverkades tändstickor av furu enligt Berlings i Köpenhamn patent. Fabriken hade 11 anställda. 1854 övergick man till aspvirke enligt samma metod som Jönköpings tändsticksfabrik.

 

Ganska bra produktion

Tillverkningsvärdet 1855 var 2.500 riksdaler. Fabrikens månadsproduktion var 130.000 elddon med 100 stickor i varje.

 


Förpackningar

Fabriken hade en typ av kapsel och två sorters askar.

Inte så värst snygga förpackningar


Antalet anställda minskar

Tio år senare 1865 hade antalet anställda sjunkit till sju och tillverkningsvärdet till 1500 riksdaler.

 

Det börjar gå utför för Lindman

Det blir allt svårare för Lindman att driva en tändsticksfabrik med så lite omsättning. Därtill kommer att hustrun dör 1862 och året därpå 1863 går han i urarva konkurs. Tillgångarna var ca 11000 riksdaler inräknat det egna huset. Skulderna är ca 14000, varav hälften till apotekaren i staden. Lindman kan inte behålla huset utan flyttade till en fastighet tillhörande brodern.

 

Verksamheten tycks fortsätta

På något vis verkar fabriken fortsätta tillverkning av tändstickor ända fram 1873 då det definitivt tog slut.

 

Eftermäle

Ett tidningsurklipp från 1882.

Dödsfall.

Troligen en av de första här i landet, som tillverkade fosfortändstickor var fabrikör Robert Lindman som nu avlidit härstädes i en ålder av 73 år. Han hade antagligen kunnat gå långt som mekaniker, ifall han valt den banan, ty han gjorde själv med egen hand alla de maskiner som för hans fabrik behövdes, vartill kommer att han även i viss mån var gravör. Han var tillika vänsäll, stilla och arbetsam man som alla höll av.
 

 

Källor:Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

              De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

              Landskrona stadsbibliotek

 

©Thore Gustavsson

 


http://thoresmatches.se