Aveströms tändsticksfabrik

 

Fabriken anlades 1857 vid en fors i Aveströms å alldeles i närheten av Hägerum säteris ägor i Kristdala socken. Ägaren och initiativtagaren av var översten Carl Wilhelm Weidenhielm, född 1803 och död 1862

För driften svarade Vilhelm August Fagerlin (fanjunkare och fabrikör). Han var född i Aveström 1829 och död i Kristdala 1896. Till sin hjälp i starten hade han två vid fabriken mantalsskrivna arbetare.

1868 var antalet arbetare fem och produktionen 3000 buntar till ett värde av 750 riksdaler. Verksamheten pågick till 1870. Någon fabriksbyggnad finns inte kvar.           

 

Hägerums gård

Hägerums gård ligger två km norr om Kristdala, intill vägen från Kristdala mot Stenbo och Ishult. Huvudbyggnaden är uppförd i slutet av 1700-talet. Magasin med torn och vällingklocka och andra byggnader är från samma period. Ladugårdsbyggnaderna är uppförda under 1800-talet. Herrgårdsanläggningen har varit omgiven av trädgård och park.

 

Källor:

Thomas Gren, stadsarkivarie Oskarshamn

Anders Hägerdal, ägare av Hägerum

De tände en eld, Loewe - Jansson - Rosell

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

 


http://thoresmatches.se