ArbogaTändsticksfabrik


Dess öde det vanliga – den brann upp

Fabriken grundades 1863 av V.S. Norman senare ägare var F.A. Bonnevier. I februari 1867 brann fabriken ner och byggdes aldrig upp igen.

 

Här låg fabriken i Arboga

Besökte Arboga och Hamrevägen i juli 2006 och träffade då Sören Utterström som kunde berätta var den gamla tändsticksfabriken en gång har legat.

 

Fabrikens produktion

1865 hade fabriken 33 anställda, 1 mästare, 9 manliga och 23 kvinnliga arbetare varav 17 kvinnor var under 18 år (Och förmodligen långt under). Tillverkningsvärdet var 5 500 Rdr. 1866 hade antalet anställda ökat till 52 anställda med ett tillverkningsvärde av 16 252 Rdr. Fabriken hade två maskiner för sin tillverkning och räknades som ganska betydande för närområdet.


Priskurant från Arboga tändsticksfabrik tryckt 1865.

Som synes fanns ett stort sortiment som måste har tilltalat marknaden. Notera Salongs-Eldon  med parfymerade stickor i vita spånaskar samt prisökningen på mahognyaskar och möjlighet till specialbeställningar. Priskuranten är undertecknad av den senaste ägaren F.A. Bonnevier. Priskuranten har ställts till förfogande av Peter Pålsson, Trollhättan.

Etiketter

Här visas två etiketter dels ”Röd oval” och ”Fosforfria Tändstickor” Etiketten med texten E. B. Andersson och ”Import” tillhör inte fabriken och har tryckts långts senare. Etiketten kommer från en specerihandlare i staden, som låtit trycka en specialetikett för sin räkning. Etiketterna har ställts till förfogande av Peter Pålsson, Trollhättan.

Verkmästare från Stockholm

En uppgift berättar att den kände fabrikören J.W. Hjerpe från Stockholm Tändsticks AB anställdes 1864 som verkmästare vid Arbogafabriken.

 

Tändsticksflickorna på fabriken hade en egen visa

Tändsticksflickornas visa

Tändsticksflickorna de ha ett muntert liv

Och detta muntra ställe vill mången gå förbi

För hela fabriken består ju utav flirt

Men de får göra stickor varendaste dag

 

Ett par från Stockholm, ett par från Örebro

men alla de andra i Arboga bo

Och Arboga är en otrevlig stad

för där finns ingen opera, ej heller någon bal

 

Pigorna i staden de är förargliga

de skäller uppå flickorna för de förtjänar bra

De är så avundsjuka, de ha så liten lön

och därför skall de skälla, men det är inte lönt

 

Och hör nu flickor alla uti vårt lag

kom ska vi ut och roa oss om det är ert behag

för snart tillstundar hösten, när vi skall skynda bort

Men aldrig, aldrig mer vi kommer häråt

 

Visan är upptecknad av fru Fia Nordeman.


ÓThore Gustavsson

 

Källor: Material från Västmanlands läns museum

            Samlarnytt 1-2 1963, Gustaf Rothell

            Peter Pålsson, Trollhättan  

 


 

 

http://thoresmatches.se