Villa Nynäs bildar med sin fasad porten till Hälleforsnäs

Det stora trähuset har dels jugendstilens typiska kännetecken dels den karaktäristiska fönsterindelningen. Huset representerar det tidiga 1900-talets trähusarkitektur. Huset finns fortfarande kvar och har nyss genomgått en grundläggande renovering där man försökt bibehålla den ursprungliga stilen. Villa Nynäs var från början bostadshus och kontor för anställda vid NA Ericssons såg. Här har också funnits affärslokaler och caférörelse. Privataffären Alfredsson hade här filial mellan 1946 – 1953.

 

Villa Nynäs