Råmaterial till svenska tändstickor

 

Svensktillverkade tändstickor görs uteslutande av asp. Virket kommer till fabriken som obarkade stockar. Aspstockarna tas emot och lagras utomhus på Swedish Match fabrik i  Vetlanda. Stockarna, som är i tremeterslängder matas in i en barkmaskin som tar bort bark och ojämnheter. Sedan kapas stockarna i 60 cm långa kubb. Kubbarna svarvas sedan till tunt faner som bestämmer stickans tjocklek. Därefter matas en fanerbunt in i en hack som hackar den till splint. Efter impregnering, torkning, polering och sortering går splinten skilda vägar. En del av stickorna går till Tidaholm för förädling till tändstickor. En stor del går på export till andra fabriker runt om i världen.

 

En enda stock räcker till ca 370.000 tändstickor och det är ungefär vad en svensk genomsnittförbrukare skulle göra av med på 300 år! Enligt en gammal legend darrar aspens blad för att Kristi kors timrades av aspträ, men i Sverige tror man att den darrar av rädsla för Swedish Match.


aspstockar2.jpg (62452 bytes)

Aspen växer i det sjörika Mellansverige och Swedish Match har tre heltidsanställda som köper upp asp.

Foto: Bengt Wahlström

 

 

 http://thoresmatches.se