Stora Huset chefsbostad och herrgård

 

Stora Huset i vinterskrud och före ombyggnaden 1911


 

Ett bestående minne för mig är kanonerna som stod på ömse sidor om huvudentrén till Stora Huset. Den ena kanonen var i original och tillverkad på Hällefors Styckebruk 1785 och förvärvad från örlogsstationen i Karlskrona 1938. Den andra kanonen var en nygjord kopia. Synd att kanonerna nu är borta för de var ju ett signum tyckte jag för det gamla bruket.

Stora Huset uppfördes 1756 av Hedvig Lucia Leijel, som var dotter till den stora industripampen och köpmannen Johar Lohe. När brukspatronen Lars Gustaf von Celsing som  25-åring 1829 övertog Hellefors dög inte Stora Huset utan han bodde långa tider på Fräkentorp, men trivdes bäst i unga år på Biby.

1842-44 förvandlades Stora Huset till lyxbostad. Den omgivande terrängen omvandlades till en fantastisk park med exotiska träd och sällsynta växter, fina gräsmattor och växthus och en stor köksträdgård. Som skydd för nordanvinden planterades en kraftig granhäck som stod kvar ända fram till 1970-talet. Herrgårdens inredning iordningställdes med högsta kvalité. Gösta Selling gjorde 1925 en dokumentation av Stora Huset (Finns i Nordiska museets arkiv) Det fanns glaserade kakelugnar från första hälften av 1800-talet, inredning av ek och målade tapeter på grovväv avsedda att imitera gobelänger. Celsing försåg huset med ett klocktorn som revs 1911. Statyn i nischen ovanför huvudentrén lär föreställa brukets första gjutare. Under statyn står årtalet 1844. Omdaningen av Stora Huset på 1840-talet leddes av arkitekt J F Åbom. Herrgården blev också delvis ombyggd 1871. När fideikommisset 1905 upplöstes flyttades  en stor del av inventarierna bland annat den stora boksamlingen till Biby och Fjällskäfte. 1911 gjordes en ny grundlig renovering av Stora Huset då med Ivar Tengbom som arkitekt. Då skapades den vackra hallen i två våningar i husets mitt. Några år senare utfördes de stora väggmålningarna i övre delen av hallen med motiv från bruket. Konstnär var Allan Egnell som även gjort väggmålningarna i Stallet.

Stora huset blev sen bostad åt verkställande direktören på AB Järnförädling när de tog över bruket 1920. Då hade celsingarna regerat 135 år på Hellefors.

 

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga


 

http://thoresmatches.se