STALLET I HÄLLEFORSNÄS

Solen kastar sina vinterstrålar på Stallet som den

gjort i alla år sen det byggdes i mitten på 1800-talet.

Foto:ÓThore Gustavsson 2004


Stallet även kallad Hästskon byggt av Lars Celsing omkring 1850 innehöll från början stall och ridhus. 1920 ombyggt till arbetarbostäder, arbetarmäss och senare också bibliotek.

Stallet (Hästskon) ombyggt till arbetarbostäder 1920 i samband med att AB Järnförädling flyttade till Hälleforsnäs och som då behövde bostäder. Här fanns enkelrum för ungkarlar men också lägenheter för familjer. Där fanns också en arbetarmäss kallad ”Mojsen” där arbetarna kunde få mat.

Stallet fungerade förutom just som stall även som ridhus och vagnslider. Det var också här som den berömda älgkon ”Lotta” hade sitt stall. Arbetarmässen fick dela plats med biblioteket som flyttade in i början på 1930-talet och blev kvar till 1956 då det flyttade till nya lokaler på samhället. Konstnären Allan Egnell (1884-1960) skapade väggmålningar i Stallet som ännu finns kvar.

 

Vedbogången

Till Stallet tillhörde också vedbodar och dass i lång byggnad kallad ”Vedbogången” efter en gång som gick rakt igenom byggnaden från gavel till gavel.

 

Utlämning av brännvin

I många år åkte en person från bruket varje lördag till systemet i Eskilstuna och hämtade sprit till gubbarna på bruket. Vid middagstid var han tillbaka och hade då sitt utlämningsställe i Vedbogången. I Vedbogången fanns också en offentlig pissoar som var skyltad med ordet HÄR.


Så här kunde en lägenhet på Stallet vara möblerad, spartanskt och med små möjligheter
att tvätta sig och att förvara färskmat. När vinden låg på från bruket kunde sotet
leta sig in i lägenheten och lägga sig som knastrande socker (fast svart) på golvet.

Källa: Bruket – Arbetsplats och samhälle

©Thore Gustavsson 

 

 

http://thoresmatches.se