KOLHUSET ETT ARKITEKTONISKT MÄSTERVERK

FRÅN LASSE CELSINGS DAGAR.

 

 

Kolhuset uppfördes under mitten av 1800-talet under Lasse Celsings aktiva tid. Kolhuset användes som upplag för träkol från skogarna runt omkring och malm från Valfalla och Stavs gruvor. Kolhuset fylldes på under vintrarna eftersom alla transporter då gick lättare och kärr och sjöar kunde utnyttjas.

©Thore Gustavsson

 
 

 

http://thoresmatches.se