AB JÄRNFÖRÄDLING FLYTTAR TILL HÄLLEFORSNÄS  

 

Åren innan 1920 kämpade Hellefors Bruk en hopplös kamp i tillvaron och det fanns nästan ingen verksamhet vid bruket. Många söker anställning på annat håll. Första världskriget pågår och påverkar Sverige. Hungerdemonstrationer. Missnöje med dyrtiden, regeringen och rösträtten. Potatisransonering. Spanska sjukan grasserar, även i Hälleforsnäs.

Västeråsföretag flyttar till Hälleforsnäs

Den 17 mars 1920 köpte AB Järnförädling Hellefors Bruk av Svenska Handelsbanken. AB Järnförädling i Västerås sysselsatte 300 man och tillverkade aducergods som rördelar och skeppsarmatur.

Varför flytt?

Det var trångt och det saknades utvecklingsmöjligheter i Västerås. AB Hällefors Styckebruk hade rymliga gjuteri- och verkstadslokaler. Lokaliseringen till Hälleforsnäs var inte självklar en ort i Hälsingland fanns på förslag.

Anställda börjar söka andra jobb

När det blev känt att Järnförädling skulle flytta till Hälleforsnäs börjar bolagets arbetare söka andra anställningar vid ASEA och Metallverken. Några lyckades sen blev det tvärstopp. De som hunnit sluta blev uppsagda från sina bostäder. Orsaken var att man skulle tvångsförflytta alla arbetare till Hälleforsnäs. Redan anställda vid Bruket hade förmånsrätt till anställning vid nya bolaget. Tio man får arbete direkt för iordningställande av verkstäderna. Äldre arbetare med för stora lägenheter förflyttas till mindre. En nödvändig åtgärd på grund av bostadsbristen.

Vändpunkten

1920 blev en vändpunkt. Verksamheten och produktionen kommer igång. Stallet och Kvarnhem byggs om till bostäder. Konsum flyttar upp till bruket. Många arbetare återvänder nu till Hälleforsnäs när Järnförädling kommer dit.

Tre år efter etableringen

VLT skriver ”AB Järnförädling i Hälleforsnäs en industri på uppgång”. Gjuteri och verkstad står färdigt och sysselsätter nu 250 man. Verkstadsutrymmet är tilltaget så att arbetsstyrkan kan fördubblas. God produktion av rördelar. Skulle vara ännu större om tillverkningen av lantbruksmaskiner i Morgongåva och Norrköping vore normal. Barometer visar på uppgående när det gäller aducerat gjutgods. Båtsmide är en stor artikel. Likaså ”Smittska” byggnadsbrickorna.

Redan vinst!

Arbetet bedrivs med liv och lust i Hälleforsnäs. Hela tjänstemannastaben utgörs av sju personer, stor skillnad mot Västerås. Bolaget befinner sig i uppgång och är ibland de första som kommit igång efter krigsåren med vinst.

Framtidstro

Järnförädlings etablering i Hälleforsnäs har visat sig lyckosam både för företaget och samhället. Företagets utveckling har gott stadigt framåt och samhället har följt efter.

Källa: ”Saxat” ur tidningar

© Thore Gustavsson


Vägmärken fanns också med i Järnförädlings produktion. Här en annons från 1923.


 

©Thore Gustavsson

 
 

 

http://thoresmatches.se