HÄLLEFORSNÄS svensk brukshistoria

Flygfoto över fabriksområdet från 1938. Brukets storhetstid var  störst från mitten av 1800-talet fram till kulmen på 1960-talet med ca 1000 anställda.


Nämner man Hälleforsnäs tänker man först kanske på allsvensk bandy på 50- och 60-talet, men där finns också ett bruk med anor från 1600-talet.

Bruket grundades 1659 av vallonen Abine Noy som fick privilegier att bryta järnmalm och  gjuta kanoner till de pågående krigen. Sen dröjde det till 1800-talet innan gjuteriet och bruket växte till en riktigt modern industri. Tillverkningen övergick till jordbruksmaskiner, vedspisar, kaminer, grytor och stekpannor och många andra bruksföremål. Större produkter var pappersmaskiner, godsvagnar, fyrtorn och gasverk. I början av 1900-talet var radiatorer och värmeledningspannor stora produkter och från 1920-talet rördelar och båtsmide. Bruket drabbades 1934 av en förödande brand. De flesta industrifastigheterna är därför från denna tid. Kolhuset från början av 1800-talet byggt av slaggsten och med takkonstruktion av trä klarade sig från branden och används nu som teaterlokal.

Bruksområdet har genomgått en spännande utveckling från traditionell industriområde till centrum för kultur och företagande. Stora delar av bruksområdet har sanerats, de sämsta byggnaderna har rivits och området har gjorts mer tillgängligt.

På bruksområdet finns sedan 1993 ett Bruksmuseum av klass, uppbyggt med gamla arbetsplatser, verktyg och föremål som tillverkats vid bruket, fotografier och dokumentation som speglar bruksepoken. Separata utställningar med anknytning till bruket och samhället visas varje år.

Om du vill ha mer information om museet besök då hemsidan på internet.

www.gjuterimuseum.se

 

Thore Gustavsson, Åkersberga

 

 

 

http://thoresmatches.se