SÄKERHETSTÄNDSTICKAN

EN SVENSK UPPFINNING

Gustaf Erik Pasch (1788-1862)


 

Gustaf Erik Pasch uppfann säkerhetständstickan 1844.

 

Genom att skilja fosforn från tändsatsen och anbringa den i en ogiftig och mindre eldfarlig form (röd fosfor) på ett särkilt tändplån.

Uppfinningen.

Under början av 1800-talet experimenterade man i många länder med elddon av olika slag främst stryktändstickor innehållande gul fosfor. De tände mot vilken yta som helst och blev mycket populära. Men dessa var både eldfarliga och giftiga. Pasch fick nu sin geniala idé att skilja fosforn från tändsatsen och anbringa den i en icke giftig och eldfarlig form (röd fosfor) på ett särkilt tändplån. Den 30 oktober 1844 erhöll Pash patent på sin uppfinning och påbörjade tillverkning vid J.S. Bagge & Co:s fabrik i Stockholm där han var disponent. Produkten hade ingen framgång och tillverkningen lades snart ner. Felet var att plånen åldrades, och att säkerhetständstickorna inte kunde konkurrera i pris med andra typer av tändstickor.

Den svenska tändsticksindustrins fader.

Några år senare tog en annan svensk Johan Edvard Lundström från Jönköping upp Pash uppfinning som han förändrade och förbättrade. Resultatet blev så småningom en världsomspännande produkt. Tillsammans med sin bror, Carl Frans Lundström hade han tidigare startat tillverkning av fosfortändstickor och nu tog han upp Pash patent, förbättrade det och i lagom tid till världsutställningen i Paris 1855 var han färdig att presentera den svenska nyheten som blev en sensation i Paris.

Rationalisering i tändsticksindustrin.

Nu kom en tredje man in i bilden uppfinnaren och konstruktören Alexander Lagerman som redan 1862 kunde presentera den automatiska tändsticksmaskinen som snart följdes av flera. Nu övergick tändstickstillverkningen från hantverk till industri och masstillverkning. Nu började spridningen av tändstickorna från Jönköping över hela världen. Som alltid när det gäller nya innovationer blev det ganska snart konkurrens från nya fabriker. Omkring 170 fabriker har det funnits i vårt land många av dem brann upp men många överlevde och snart var det dags för strukturförändring. 1917 var alla fabriker sammanslagna i en enda koncern med Ivar Kreuger i spetsen.

De svenska tändstickorna överlägsna.

Det skulle visa sig att de svenska tändstickorna var överlägsna konkurrenterna i utlandet. Snabbt spred sig att stickorna tålde fuktigt klimat och var impregnerade så att träet i stickan slocknade utan efterglödning när man blåste ut lågan.

Tillverkningen sker numera i Vetlanda och Tidaholm och bolaget heter sedan 1980 Swedish Match.

©Thore Gustavsson


”Solstickepojken”

Sveriges mest spridda konstverk.

”Tända endast mot lådans plån”

Ingen fras i det

svenska språket har

återgivits i tryck så

många gånger.


http://thoresmatches.se