Fastigheten ”Sommarro” med adressen Hamrevägen 9 finns nu på den plats tändsticksfabriken låg mellan åren 1863 – 1867.

Foto: Brittmarie Utterström

 

Avsluta genom att klicka bort fönstret

http://thoresmatches.se