Rekrytering till AB Järnförädling

När jag gick igenom Jarås arkiv gjorde jag en del anteckningar om hur man rekryterade personal till AB Järnförädling på 1970-talet. Bland annat gjordes en stor drive i Norrland med resor till AF i syfte att etablera goda kontakter.

 

Hur gick det till?

Informationen skedde kollektivt med bildband men också enskilt. Faktorer till företagets förmån var att kunna bereda kvinnor arbete. Egna bostäder. Ortstypen med kommunikationer och närheten till naturen. Nackdelarna är gjuterimiljön och begränsad tillgång till större bostäder. Informationsfolder distribueras till AF. Folder av papp. Gåvor, exempel askkoppar som en ständig påminnelse om JF. Luncher och middagar till AF.

 

Exempel på arbeten som erbjöds!

Reparatörer, Svarvare, Maskinformare, Modellfilare, Avgjutare, Slipare, Avsynare, Packare, Personalman, Gjuteriingenjör, Arbetsledare.

 

Åtgärder för att effektivisera rekryteringen

Framhålla fördelarna med att bo och arbeta i Hälleforsnäs. Närhet till naturen och möjlighet till fiske. Billiga bostäder. Närhet till färjorna. Arbetsmöjlighet för kvinnorna. Artiklar i lokalpressen. Meddelande till alla hushåll. Dagliga visningar. Förstärkningar av personalavdelningen. Kontakt med dem som slutat.

 

Utvärdering

Speciella instruktioner beträffande personalrekryteringen. Introduktionen viktig. Särskilda inkörningsarbeten. Flyttningsbenägenheten är hög där båda sökt arbete. Bostadssubvention rekommenderas inte, kan ge kompensationskrav från andra grupper. Mek. 49 bidraget 75 kronor. Ytterligare åtgärder. Fortsatt kontakt med AF. Ökad annonsering, Metallarbetaren. Kompisrekrytering. Ökad publicitet.

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga


 

http://thoresmatches.se