Komplettmaskinen

Alexander Lagerman (1836 – 1904) som var anställd vid Jönköping tändsticksfabrik uppfann komplettmaskinen den tidens största rationalisering inom tändsticksindustrin. Lagerman hade fantasi och sinne för automatisering och det är beundransvärt att kunna få tekniken att fungera utan hydralik, pneumatik och elektronik och med kraftöverföring från ångmaskin och senare med elmotor. Den första komplettmaskinen tillverkades 1892 som av tändsticksämnen tillverkade tändstickor och även förpackade dem utan att de behövde vidröras. Vid slutet av 1800-talet hade maskinen en kapacitet av en ask i sekunden. Den första införda maskinen i tändsticksindustrin var alltjämt i tjänst 30 år senare.

Komplettmaskin från Kalmar tändsticksfabrik

Kalmar tändsticksfabrik fick sin första komplettmaskin 1918 konstruerad och förbättrad av  P.W. Dietman på Siefvert & Fornander. Maskinen blev en succé och redan samma år färdigställdes ytterligare sex komplettmaskiner.

 

Foto och Kalmaruppgifter: Lennart Bäckström, Kalmar

© Thore Gustavsson, Åkersberga


http://thoresmatches.se