Liten järnvägshistoria

TGOJ-banan

Hälleforsnäs järnvägstation, Foto: Thore Gustavsson 2002

Vid den här tiden (1920) hade Järnförädling kommit till Hälleforsnäs och järnvägsstationen var en viktig del för den nu ökande befolkningen. Fotot från Gjuterimuseets arkiv.

Redan på 1850-talet påpekade landshövdingen i länet att den nya djuphamnen i Oxelösund innebar att malmtransporterna från Bergslagen borde ske på järnväg genom Södermanland. Först 20 år senare hade tanken realiserats och den enskilda järnvägen Oxelösund-Flen-Västmanland stod färdig för trafik. Såväl bansträckningen som kostnaderna hade varit svåra problem att lösa. Enighet rådde dock att den nya järnvägen skulle korsa stambanan i Flen. Efter kraftfulla ingripanden av patron Celsing drogs banan intill Hälleforsnäs.

 

Spåret lades dock i en ring omkring bruket i tron att arbetarna skulle använda dyrbar arbetstid för att titta på tåget. I mars 1873 bildades så Oxelösund-Flen-Vestmanland järnväg och samma år började man bygga banan. Till entreprenörer för järnvägsbygget antogs två engelsmän. 1876 öppnades bandelen Flen-Nyköping och 2 september 1877 invigdes hela banan. 1897 övertog TGOJ banan och då blev Hälleforsnäs station klar. Stickspåret till Hellefors  Bruk var smalspårigt (600 mm) och byggdes 1909. I början var det kraftiga oxar som drog järnvägsvagnarna. De efterträddes av hästar som i sin tur ersattes av ett frustande och oftast söndrigt motorlok som drevs med fotogen. Nytt spår (normalspår) till bruket byggdes 1935, 2,6 km.

Dåtidens rallare hade inga maskinella hjälpmedel men gubbarna betalades med 2 kronor/sträckmeter och 3 kronor kubikmeter för berg. Järnvägens högsta punkt var ovanför Kristianstorp och därifrån fick vagnarna själva rulla antingen till bruket eller stationen.

Källa: Tåg 9/78

Så här beskrivs järnvägslinjen från Flen till Bälgviken.

Från Flen blir landet högre, skog och småsjöar upptaga en betydande del av ¨den bergiga terrängen. Efter Mellösa station går järnvägen längs Mellösasjönoch stiger alltjämnt. Vid Hälleforsnäs station (62 m.ö.h.) ligger Hellefors Bruk,större ångsåg m.m. Vid Harsjön uppnår banan sin högsta punkt. Linjen sänker sig därefter nedåt Bälgvikens station, belägen vid Näshultasjön  från vilken det finns ångbåtsförbindelser med åtskilliga platser.

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

 

 

http://thoresmatches.se