Fusionernas tid

Antalet tändsticksfabriker ökade i Europa och USA.
Följden blev överetablering med åtföljande konkurser och fusioner för att motverka överkapacitet och prisfall.
De tändsticksfabriker som överlevde rationaliseringarna kom nu att inlemmas i olika koncernbildningar.

De svenska fusionerna.

 

I  Sverige förenades 1887 sex svenska tändsticksfabriker.

Swedish Match Company

 

Lowers Tändsticksfabrik
Ystads Tändsticksfabrik
Wexiö Tändsticksfabrik
Fredrikdahls Tändsticksfabrik
Gustafsbergs Tändsticksfabrik
Lindahls Tändsticksfabrik
 

 

 

Jönköping & Vulcan AB bildades 1903

 

Jönköpings Tändsticksfabrik

Vulcans Tändsticksfabrik
Jönköpings Westra Tändsticksfabrik
Vesterviks Tändsticksfabrik
Uddevalla Tändsticksfabrik
Annebergs Tändsticksfabrik
Vänersborgs Tändsticksfabrik ingick senare
Junebro Tändsticksfabrik ingick senare
 

 

 

AB Förenade Svenska Tändsticksfabriker bildades 1913

Ivar Kreuger engagerar sig i tändsticksindustrin

Av Swedish Match Company ägda fabriker
Kalmar Tändsticksfabrik
Mönsterås Tändsticksfabrik
Sirius Tändsticksfabrik
Södertelje Tändsticksfabrik
Hvetlanda Tändsticksfabrik
Svenska Tändsticks AB
 

 

 

Svenska Tändsticks AB, STAB

 

Den sista sammanslagningen av svenska
tändsticksfabriker ägde rum 1917
Då samtliga fabriker tillhörande Jönköping &
Vulcan AB och AB Förenade
Svenska Tändsticksfabriker sammanslogs till en
enhet som i dagligt tal kallades STAB.
 

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

TILLBAKA TILL BILDER PÅ TÄNDSTICKSASKAR

TILL STARTSIDAN

TILL SANTIAGO CHILE

TILLBAKA

START

NÄSTA

 

http://thoresmatches.se