Hälleforsnäs Allehanda

 

Självbiografiska berättelser från vardagen och brukslivet i Hälleforsnäs i Sörmland. Avsnitten löper någorlunda kronologiskt och ger en bra bild av verkligheten på 40-50- och 60-talet. Här ges en ingående beskrivning om hur en lärlingsutbildning gick till vid AB Järnförädling, men också om en utbrytning från brukssamhället och längtan till något annat. Det finns ett värde av att berätta om vardagslivet vid bruket. De personliga självupplevda händelserna blir intressanta. Syftet är att väcka liv i händelser och miljöer på ett trovärdigt sätt

 

 
Bokens pris 120 kronor + porto och skyddskuvert 45 kronor = 165 kronor

 

BESTÄLL SÅ HÄR

Skicka ett mail till  thorematches@yahoo.se  med namn och adress.

Du får ett svarsmail med kontonummer så du kan göra en överföring.

När pengarna kommit in på kontot skickas boken

Välkommen med er beställning

 

http://thoresmatches.se