BRANDEN

 

EXTRA MATERIAL

Dagen efter branden skrevs det spaltmetrar i Smålandsposten

 ”Ur Smålandsposten den 1 juni 1922”


Nattvakten upptäckte branden

Det var nattvakten Sven Jakobsson som upptäckte branden straxt före halv tio på kvällen den 30 maj när han gjorde sin ronda i fabriken. När han passerade genom svarv- och torkavdelningen såg han eld lysa igenom en springa i ett av torkskåpen där nyimpregnerade färska stickor torkas med varmluft innan de erhålla sin tändsats.

 

Försökte släcka själv

Jakobsson hade ingen tanke på att alarmera brandkåren utan släcka själv som han gjort så många gånger förut. Trots den hjälp han snabbt fick kunde de inte bemästra elden med vattenslangar och kustossprutor utan brandkåren larmades.

 

Brandkåren snabbt på plats

En och en halv minut efter larmet var de första brandmännen på plats och kunde påbörja släckningsarbetet.

 

Krångel vid brandposterna

Det tog tid att ansluta fabrikslangen och brandkårsslangen och kom att fördröja släckningen men det hade ingen betydelse för nu brann det för fullt överallt.

Snabbt anlände nu brandkårens ångsprutor, redskapsvagnen och den mekaniska stegen. (I tidningsartikeln finns händelseförloppet med brandposterna och slangarna beskrivet minut för minut. Författarens kommentar.)

 

Inbjöd till storbrand

Hela fabriksbyggnaden inbjöd till en omfattande eldsvåda eftersom alla byggnader hängde ihop på något sätt och saknade brandväggar och fick därför en hastig spridning. Elden matades överallt av de mest brännbara ämnen som fanns i fabriken.

 

Koncentration att rädda lagret

Uppgiften blev nu att rädda de tre stora magasinen med färdiga tändstickor samt byggnader med stora lager av kali och fosfor samt de boningshus som endast låg 30 meter öster om brandstället.

 

Staden hotad av branden

Staden hotades österut genom de väldiga gnistsvärmar som vinden förde fram över staden, samtidigt som klockorna ringde i domkyrkan för att buda om branden.

 

Herrar över elden

Vid 1-tiden på natten kunde brandmanskapet betrakta sig som herrar över elden och konstaterade att byggnaderna där produktionen ägt rum var ödelagda och blott två skorstenar sträckte sig oskadda mot himlen. En god hjälp fick brandkåren av de 700 man som regementet ställde till förfogande för släckning och vakthållning.

 

Var det självantändning?

Den hittills tänkbara orsaken till branden är att det i torkskåpet eller i dess närhet legat en tändsticka med tändsats på.

 

290 personer arbetslösa

Det var dåliga tider och man arbetade tredagarsvecka och gick nu ut i full arbetslöshet.

(Fabriken kom inte att byggas upp igen och de arbetslösa fick nu leva på ett lågt understöd lång tid framöver och riktiga ersättningsjobb var svåra att få så det blev mest korta påhugg. Författarens kommentar.)

 

Ingen industristad längre

Tändsticksfabriken var stadens äldsta och enda större industriföretag och nu hade den lilla karaktär av industristad försvunnit.

 

Skridskor och fotboll

Rädsla och förvirrning hos de kringboende, som såg hus och bohag hotade och nödgades evakuera. Som exempelvis den unga flickan som på natten skulle packa upp det hon fick med sig i en väska och där blott fann ett par skridskor.

Tragikomiskt var det också med en gumma som kom bärande med sex ägg och en fotboll. (Men det fanns nog mer tänkande än man tror bakom de bådas val. Författarens kommentar.)

©Thore Gustavsson

http://thoresmatches.se