Lokalisering av Norrköpingsfabrikerna

(Besök gjordes i juli 2014)

Här i kvarteret Hallen i Norrköping låg den första tändsticksfabriken. (1852 - 1855)

 

Idag ser det ut så här, nya hus har växt upp och just här finns nu en matvaruaffär. Men adressen och platsen är densamma.

 

I kvarteret Lillån låg den andra fabriken. Det är precis 126 år sen Norrköpings tändsticksfabrik på Saltängen lades ner. Då hade den verkat i 18 år.

 

Efter så många år är det inget kvar som påminner om det som varit. Men man vill gärna tänka tillbaka på den tiden det fanns en tändsticksfabrik här.

 

 

Kartorna från Lantmäteriet är från 1858

Foton Bengt Wahlström

 


http://thoresmatches.se