Under en dag i juli 2011 kunde jag lokalisera platsen där fabriken troligen legat Motala tändsticksfabrik var troligen belägen på idag två fastigheter som heter Motala Holm 6:80 (kommunägd) och Holm 6:85 (privatägd) se den röda markeringen på den gamla kartan

 

På en modern karta finner du platsen där fabriken legat direkt till vänster om Ö i Östra Hamngatan

 

<<Tillbaka>>

http://thoresmatches.se